Hlavní stránka

Dovoluji si Vám oznámiti, že firma Roman Málek nabízí rychlou, kvalitní a levnou dodávku všech zeměměřičských prací:

vytyčení hranic pozemků, geometrické plány, zaměření inženýrských sítí, řešení historického a církevního majetku, práce při výstavbě, smluv, převodů a koupě nemovitostí, vyřizování podkladů pro stavební řízení, projekční práce a další služby s tímto spojené.

Bližší informace:

Roman Málek,
mobil: 607 055 680
e-mail: malek@geodeziecl.cz
http: //www.geodeziecl.cz

Těším se na vzájemnou spolupráci po celý rok.